Solární kolektory

pohled na slunce

Solární kolektory slouží k získávání tepla a teplé vody ze slunečního záření. K ‍vytápění a ‍ohřevu vody nepotřebují žádné palivo, jedná se tedy o ‍ekologický a ‍soběstačný zdroj tepla.

Základní částí instalace jsou solární panely – ploché nebo trubkové tepelné kolektory, které zachytávají teplo ze ‍slunečního záření. Systém dále obsahuje potrubí s ‍nemrznoucí kapalinou, expanzní nádobu a ‍akumulační nádrž. Je-li dost slunečního svitu, ohřívá ‍se kapalina v panelech na ‍střeše, odkud proudí potrubím do domu.
Přivedené teplo je ‍předáno do akumulační nádrže, kde se ohřívá teplá voda. Ohřátou vodu lze použít jak přímo třeba pro sprchování, tak pro přitápění – podle parametrů a ‍nastavení celého systému.

Při nahřívání akumulační nádrže solární kolektory spolupracují s ‍dalšími systémy vytápění – kotlem, topnou patronou nebo tepelným čerpadlem. Teplo získané ze ‍slunce je ‍zdarma, nepotřebujete nakupovat palivo ani energii ze sítě. Teplá voda je potřeba celoročně, pomocí solárních kolektorů lze tedy ušetřit dost energie, ‍a ‍tím i ‍peněz.

 

Solární kolektory jsou při získávání tepla účinnější než fotovoltaika (solární výroba elektřiny). Pro srovnatelný tepelný výkon proto stačí menší plocha panelů, celý systém solárního ohřevu tak oproti fotovoltaice bývá levnější a ‍s ‍rychlejší návratností. Nepracuje se s ‍elektřinou ani s jinou veřejnou sítí, instalace tak nemá tak přísné legislativní nároky jako fotovoltaika. Pracuje se ovšem s kapalinou, která mění svou teplotu, tlak i objem a má nároky na použité materiály i ‍těsnost systému.

  • Doporučujeme se proto obrátit na zkušenou instalační firmu.

Příklad úspory

Správně navržený, instalovaný a ‍provozovaný systém solárního ohřevu zvládne ušetřit 70–80 ‍% energie potřebné k ohřevu vody.

Výše finanční úspory záleží na nákladech zdroje, který solární ohřev doplňuje.