Zateplení domu

velké okno

Zateplení domu je základním opatřením pro snížení nákladů na vytápění

Nejčastějším způsobem zateplení bytových a rodinných domů je kontaktní zateplovací systém (s ‍mezinárodním označením ETICS). Sestává z vrstvy tepelné izolace lepené a kotvené k podkladu a ‍z tenkovrstvé povrchové úpravy, tzv. základní vrstvy s výztužnou tkaninou, na kterou se nanáší obvykle probarvená tenkovrstvá omítka.
Tloušťka navržené tepelné izolace v zateplovacím systému musí vycházet z odborného posouzení. Navrhuje se s ohledem na požadované výsledné tepelně-technické vlastnosti stěny, střechy, stropu, případně jiných konstrukcí, které se zateplují, a také s ohledem na tzv. energetickou náročnost budovy jako celku. Samostatná konstrukce a budova jako celek musí splnit dané parametry, aby se dosáhlo požadovaných úspor, aby splnila dané požadavky norem a aby případně splnila podmínky dotačních programů.

Jako materiál tepelné izolace se nejčastěji používá pěnový expandovaný polystyren (EPS) a desky z minerálních vláken. Větší tepelněizolační schopnost než jmenované materiály mají desky z ‍šedého polystyrenu a desky z fenolické pěny. Při stejném efektu lze tedy použít menší tloušťku izolace, což se s výhodou používá např. na lodžiích, v ostění oken a všude tam, kde není dostatek prostoru. Pro konstrukce namáhané vodou, např. pod úrovní terénu nebo těsně nad ní se používá nenasákavý extrudovaný polystyren (XPS) nebo polystyren s omezenou nasákavostí tzv. vypěňovaný do formy.

Zejména u bytových domů s větším počtem podlaží rozhodují o volbě materiálu tepelné izolace požadavky požární bezpečnosti. Ty podle určitých kritérií stanovují, kdy a kde je třeba použít nehořlavou izolaci, tedy desky na bázi minerálních vláken. Požární požadavky musí v návrhu zateplovacího systému zohlednit také odborník.
Pro dlouhodobou trvanlivost zateplovacího systému je zapotřebí dodržet celou řadu pravidel a požadavků. Je důležité správně navrhnout kotvení desek s ohledem na zatížení větrem, vyřešit veškeré stavební detaily systému atd. Proto je vhodné pro každý zateplovací systém nechat zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci. Také samotná montáž má svá přísná pravidla a ovlivňuje výslednou životnost. Proto by měla zateplovací systém vždy provádět odborná firma.

Více o zateplování kontaktním zateplovacím systémem např. na stránkách TZB info

Pro zateplení domů jsou k dispozici dotační programy. V současné době je pro rodinné a bytové domy v celé republice k ‍dispozici program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energií -  Nová zelená úsporámKonkrétně jde o ‍dotace na:

  • zateplení obvodových stěn,
  • střech, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad
  • nebo výměnu oken a ‍dveří.

 

Mýtus

Silnou cihlovou zeď není potřeba zateplovat.
O cihlových domech se říká, že izolují dobře. Není to ale úplně pravda, vnější tepelná izolace by měla být instalována i na cihlovou stěnu, jejíž tloušťka přesahuje 60 cm. Zateplení je vždy nutné konzultovat s odborníkem, který stanoví typ izolantu a jeho tloušťku tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par v ‍konstrukci.