Chytrá domácnost

prst na displeji

Přišla ruku v ruce s digitalizací, a nejen že umožnila úplně každému z nás získávat podrobnější informace o našich domácích zařízeních, ale také je vzájemně propojit a zefektivnit tak jejich provoz. Ve výsledku jde v podstatě o to, jak s co nejmenšími náklady co nejvíce ušetřit. I nadále však platí, že jestli a jak se to podaří, záleží stále na chytrosti uživatele.

Co si každý hned představí pod pojmem „Chytrá domácnost“

Když se řekne chytrá domácnost, tak si každý představí propracovaný technologický systém, ve kterém je zapojena veškerá domácí technika. Tedy nejen topení, jako dříve jediný regulovaný domácí systém, ale také osvětlení, jednotlivé kuchyňské spotřebiče a spotřební elektronika, ale také chlazení, větrání, a nakonec i zabezpečení. Vše s cílem nejen pohodlného, ale i úsporného bydlení.
Tak nějak automaticky se navíc počítá s tím, že nad touto technikou bude jedno uživatelsky vstřícné grafické prostředí a jediné, s čím se bude setkávat uživatel, bude displej jeho smartphonu či tabletu.
Ano, je to reálné. Je však otázkou, jestli takto sofistikovaný systém všichni potřebujeme, anebo jestli si ho můžeme dovolit.
Co však zcela jistě můžeme, je přistupovat k provozu své domácnosti jako chytrý uživatel.

Standardní postup

Každodenní otázkou při navrhování chytré domácnosti je nejen, co vše spolu lze propojit, ale i do jakých detailů. Pro jednoduchý příklad se můžeme zaměřit na standardní prvek každého bytu i domu – na okna.

Okna odjakživa otevíráme a zavíráme. A ať již máte jakákoli, při jejich výběru jste se v první řadě zaměřili na jejich způsob zasklení a s ním související součinitel prostupu tepla oknem. Následně také na stavební tvar, typ otvírání a možné stavy jednotlivých křídel: zavřeno, mikroventilace, ventilace, otevřeno. Nezapomněli jsme ani na dekor, kování a standardní mechanické doplňky jako například parapety, či síť proti hmyzu. A pokud jsme si vzpomněli včas, tak jsou naše okna vybavena ještě systémem mechanických stínicích žaluzií – ideálně venkovních a v ideálním případě s montáží pod omítku. Vše jsme pochopitelně řešili kvůli vzhledu, nějak nám ale nezbyl čas dotáhnout do konce způsob jejich ovládání.

Vše, co jsme si u výběru okna doposud uvedli, tedy snad až na dekor, každý z nás několik posledních let řeší hlavně z důvodu následné úspory. Je pravdou, že tepelněizolační vlastnosti oken jsou dnes základem, ale pro následné využití okna v chytré domácnosti to nestačí.

Ilustrační příklad – okno v chytré domácnosti

Podívejme se na výběr okna z pohledu jeho zapojení do chytré domácnosti, například u větrání a stínění. V první řadě půjde o chytrost uživatele. Vybrali-li jsme si totiž okno podle výše uvedené volby, tak si úroveň zdravého klimatu místnosti, daného kombinací teploty, vlhkosti a množství CO2, budeme muset regulovat ručně. Polohy okenních křídel i žaluzií s využitím jednoúčelových klik, teplotu v závislosti na nastavení termostatu a kvalitu vzduchu (koncentrace CO2) odhadem. Přednosti i zápory takovéhoto řešení jsou celkem zřetelné.

Chceme-li dosáhnout o něco vyššího komfortu, zůstat u původního provedení okna a současně postoupit alespoň na částečně automatizovaný provoz, tak můžeme využít chytrých doplňků od jiné ryze standardní domácí technologie. Příkladem takovéhoto řešení může být regulace vytápění s využitím inteligentních programovatelných termostatických hlavic s detekcí otevřeného okna. Snímána zde nebude poloha okenního křídla, ale nestandardní snížení teploty v místnosti. Jakmile se v místnosti otevře okno a snímač zaznamená snížení teploty dle nastavené předvolby, tak automaticky dojde k regulaci příslušné části otopné soustavy. Co do chytrosti jsme opět o něco dále, je ale pochopitelné, že od jednoduchých sad nemůžeme očekávat splnění více účelů.

Budeme-li se i nadále držet oken, jako prvku k zapojení do chytré domácnosti, tak dalším stupněm je již řešení s využitím jeho elektrických a elektronických doplňků. K jejich plnému využití ale nestačí vrátit se zpět k výběru vlastního okna, ale ještě o něco dál – ke komplexnímu řešení chytré domácnosti.
Vzhledem k tomu, že v takovémto případě pochopitelně už nepůjde jen o okna, ale o veškerou techniku využívanou v rámci moderního bydlení, tak je samozřejmostí, že základním kamenem takovéhoto systému bude pochopitelně detailní projekt, do jehož tvorby bude zapojeno i více chytrých hlav.

Jestli bude vaší volbou chytrý uživatel, chytrý ale autonomní systém anebo komplexní chytré řešení, je zcela na vaší volbě.