Dotace

žena s telefonem a tabletem

Naprostá většina úsporných opatření, která spočívají ve ‍stavebních pracích, jako je zateplení a ‍výměna oken nebo v ‍instalaci nějakého technického zařízení v ‍rodinném či ‍bytovém domě, je podporována dotacemi v ‍programu Nová zelená úsporám, případně Nová zelená úsporám light, která je určená pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Dotace se poskytuje ‍na:

 • Zateplení tzv. ‍neprůsvitných konstrukcí, to ‍znamená stěny, střechy, stropy nad ‍nevytápěným prostorem apod.
 • Výměnu oken
 • Instalaci nebo výměnu zdroje tepla, to jsou kotle a ‍další spalovací zařízení na biomasu (pozor, nelze použít na nový plynový kotel)
 • Tepelná čerpadla
 • Termální solární kolektory, které ohřívají vodu

 

Podporuje se ‍také:

 • Instalace fotovoltaických panelů pro ‍výrobu elektřiny i ‍ohřev vody
 • Montáž větracího systému s ‍rekuperací tepla
 • Rekuperace tepla z ‍odpadní vody
 • Systém k ‍zachytávání a ‍využívání dešťové vody
 • Instalace vnější stínicí techniky, která zabraňuje přehřívání interiéru v ‍horkých slunečních dnech
 • Z ‍programu se ‍také podporují zelené střechy a ‍elektromobilita, tedy montáž dobíjecích stanic

 

Dotace je ‍vždy limitována na ‍maximálně 50 ‍% ‍z ‍celkových přímých výdajů a ‍proplácí se až ‍po ‍dokončení realizace na ‍základě předložení proplacené faktury a ‍dalších dokumentů.

Veškeré související informace včetně podmínek, které musíte splnit, popisu, jak při ‍žádosti o ‍dotaci postupovat, i ‍seznam energetických specialistů, které budete potřebovat, najdete na ‍stránkách Nová zelená úsporám, případně Nová zelená úsporám light, která je určená pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Podobný ucelený přehled o ‍úsporách energií či finančních příspěvcích státu připravilo rovněž Ministerstvo práce a ‍sociálních věcí, společně s ‍Ministerstvem životního prostředí. Zkroťme energie společně.

I my v ‍innogy rádi pomůžeme s ‍kompletním vyřízením dotace pro ‍fotovoltaickou elektrárnu.

 

Pozn. Informace zde uvedené jsou poplatné době vzniku článku (září 2022).