Přechod na elektrické vytápění?

klimatizace

Ať už jsou vaše důvody jakékoliv, doporučujeme změnu pečlivě zvážit a ‍zkonzultovat s ‍odborníkem, který vám doporučí nejvhodnější řešení pro ‍vaši konkrétní situaci a ‍řekne vám cenu, včetně délky návratnosti investice.

Jako nejméně náročná se jeví instalace elektrického kotle s ‍napojením na ‍stávající teplovodní otopnou soustavu včetně zachování stávajícího způsobu přípravy teplé vody v ‍externím zásobníku.
Druhou možností v ‍pořadí bude demontáž stávající otopné soustavy včetně kotle a ‍instalace přímotopných otopných těles, konvektorů nebo sálavých panelů, zahrnující i ‍nový způsob přípravy teplé vody. Vše ale záleží na ‍konkrétních podmínkách v ‍odběrném místě.

Připravte se na:
- demontáž plynového kotle,
- případně demontáž domovního plynovodu,
- odhlášení odběru zemního plynu,
- bezpečné uzavření sopouchu komína.
- V ‍některých případech i ‍demontáž celé současné otopné soustavy.

Dále vás bude čekat:
- projednání možnosti posílení elektrické přípojky, jističe, včetně zajištění blokace provozu vytápění (případně i ‍přípravy teplé vody) signálem ‍HDO a ‍získání sazby ‍D57d,
- určení potřebného výkonu kotle a ‍výběr kotle, případně otopných těles,
- pokud budete řešit i ‍přípravu teplé vody, tak určit místo pro ‍zásobník,
- instalace nových rozvodů elektřiny, což může být spojeno se ‍sekáním drážek do ‍stěn atp.,
- instalace elektrokotle,
- instalace otopných těles.

Pokud se ‍zdržíme u ‍finanční stránky věci, důležitým faktorem je ‍přibližně trojnásobně vyšší cena elektrické energie oproti ceně energie v ‍zemním plynu.
Investiční náklady na ‍elektrické vytápění se ‍velmi liší podle konkrétní volby, počtu vytápěných místností, nového způsobu přípravy teplé vody, nutnosti měnit kabely, způsobu vedení kabelů po ‍domě, rozsahu stavebních prací, použité regulaci, designu ‍atd. Proměnlivých skutečností je ‍mnoho. Pomoc odborníka znalého výpočtů nutných pro ‍vytápění, elektrikáře se ‍znalostmi instalací rozvodů elektřiny je v ‍tomto případě skutečně nutná. Obecně lze jen velmi orientačně říct, že budete jen velmi obtížně hledat výhodnější řešení ve ‍vytápění elektřinou, než kdybyste se ‍rozhodli pro ‍nový plynový kondenzační kotel.

Zemní plyn pro ‍vytápění byste neměli opouštět kvůli aktuální vyhrocené situaci na ‍trhu energií, neboť přechod na ‍moderní plynový kondenzační kotel je ‍jednoduchý a při ‍současných cenách se ‍návratnost pohybuje okolo 4 ‍let.

 

Poznámka: Informace zde uvedené jsou poplatné době vzniku článku (říjen 2022).