Plynový kotel před výměnou

střechy s fotovoltaikou

Finančně nejméně náročnou variantou je výměna starého plynového kotle za ‍nový. Obzvláště to platí v ‍případě, pokud máte doma instalován nekondenzační atmosférický kotel nebo turbokotel. Jeho výměnou za ‍kondenzační kotel s ‍vyšší účinností také výrazně snížíte spotřebu zemního plynu.
Mějte na ‍paměti i ‍to, že zdroj vytápění (kotel) je sice podstatnou, ale jen jednou částí topného systému. V ‍případě, že jen vyměníte starý plynový kotel za ‍nový, nebudete muset platit za ‍přebudování zbytku topné soustavy (rozvody, radiátory apod.), pokud se k ‍tomu nerozhodnete například z ‍estetických důvodů.

Pro ‍kondenzační kotel, vytápějící větší rodinný dům, počítejte s ‍celkovými náklady okolo 100 ‍tis. ‍Kč. Obvyklá doba návratnosti investice je okolo 4 ‍let.

Pokud máte obavy o ‍dostupnost plynu a ‍jeho cenu – obojí je aktuálně ovlivněno energetickou krizí. Ta se však časem vyřeší. Zásob plynu je pro ‍Evropu dostatek i ‍mimo ruský region a ‍vytápění je poslední v ‍řadě v ‍případě vynucených opatření ke ‍snížení spotřeby plynu. V ‍horizontu životnosti nového kotle (cca 10 ‍let) se tak tato volba jistě vyplatí.

Jako elegantní alternativa by se dále mohla nabízet výměna starého plynového kotle za ‍nový kotel elektrický. Zde je však třeba myslet nejen na ‍detailní zhodnocení ekonomiky investice, ale i ‍na ‍provozní náklady. Cena elektrické energie je totiž aktuálně přibližně trojnásobně vyšší než cena energie v ‍zemním plynu. A ‍tak to, co ‍se na ‍první pohled jeví jako úsporné, se ve ‍výsledku může velmi prodražit.

Existují samozřejmě i ‍další možnosti. Každá z ‍nich však vyžaduje investovat větší částku. Jsou náročnější na ‍objem prací, některé vyžadují i ‍prostor navíc pro ‍sklad paliva a ‍někdy může být překážkou nedostatečně silná přípojka na ‍elektrickou síť. Příkladem mohou být tepelná čerpadla, přechod na ‍automatický peletový kotel nebo i ‍na ‍kotel na ‍extralehký topný olej.
S ‍ostatními alternativami kotlů a ‍paliv je spojen zásadní pokles komfortu vytápění i ‍přípravy teplé vody, na ‍který jste se ‍zemním plynem zvyklí a ‍který očekáváte.

Naše doporučení je tedy vyměnit stávající plynový kotel za ‍nový, kondenzační.

 

Pozn. Informace zde uvedené jsou poplatné době vzniku článku (srpen 2022).