Úprava režimu vytápění

nohy u topení

Provozujete svou otopnou soustavu a přemýšlíte o možnostech úspor?

Ty přinese optimalizace režimu vytápění a případná úprava našeho chování.

Na straně úprav technického řešení budeme potřebovat topenáře. U teplovodních soustav lze doporučit instalaci termostaticky ovládaných ventilů na otopná tělesa a pokud nejsou, tak i do podlahového vytápění. Pozor však, je-li zdrojem tepla tepelné čerpadlo, mohla by být instalace ventilů zdrojem poruch. I ty nejlepší ventily a jejich hlavice stárnou a ve věku okolo 10 let je žádoucí je vyměnit za nové. Pokud se jejich činností sníží teplota v místnosti o 1 °C, lze počítat s úsporou cca 6 % tepla. Tyto ventily jsou dobrým doplňkem základní ekvitermní regulace. Ta by měla zvyšovat teplotu otopné vody, když venku teplota klesá, a naopak snižovat, když venku teplota roste. Velký vliv na úspory mají naše lidské zvyky, potřeby. Je nutné mít v zimě všude doma 24 °C? Chceme-li uspořit, tak se musíme se snížením teploty smířit, třeba za cenu nošení teplejšího oblečení. V ložnici postačuje cca 18 °C, ne však méně než cca 16 °C. V obývacích prostorech 21 °C. Na chodbách stačí teplota i okolo 5 °C.

Tato radikální snížení teplot si mohou vyžádat potřebu přenastavení průtokových parametrů otopné soustavy, které laicky udělat nelze.

Snížení požadovaných teplot v místnostech se příznivě úsporami projeví, i když teplo dopravuje vzduch nebo se sdílí sáláním.

Snížení požadovaných teplot v místnostech a s ním spojené snížení potřebné teploty otopné vody přiváděné do otopných těles, podlahového vytápění nebo teploty vzduchu nesoucího teplo má příznivý úsporný vliv na provoz plynových kondenzačních kotlů a tepelných čerpadel.

U kotlů urychluje nástup kondenzace vodních par ve spalinách ze zemního plynu, a tím se zvětšuje kondenzací získané teplo využitelné pro vytápění. Energetickou efektivitu tepelných čerpadel určuje zejména rozdíl teplot mezi přírodním zdrojem tepla (to je nejčastěji venkovní vzduch nebo země) a otopnou soustavou. Snížením potřebné teploty v ‍otopné soustavě se rozdíl teplot zmenší a tepelné čerpadlo zpravidla sníží svou spotřebu elektrické energie.